Els nous panells informatius d’EMT València

0
35

En verd i més nítids. Una nova millora del Transport Públic i Sostenible.