LA JUNTA DE GOVERN ENCARREGA LES OBRES DEL CARRIL BUS DE NAVARRO REVERTER I L’INTERCANVIADOR DE PORTA DE LA MAR QUE MILLORARAN L’ACCÉS AL CENTRE EN TRANSPORT PÚBLIC

0
165

VALÈNCIA, DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE DE 2017

Grezzi ha informat igualment que la Comissió d’Urbanisme aprovarà dilluns que ve el conveni d’adhesió a l’Autoritat Metropolitana de Transport de València (AMTV)

El responsable de l’àrea de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha informat en roda de premsa de l’aprovació de l’encàrrec de les obres per a la posada en funcionament d’un carril bus al carrer de Navarro Reverter i un intercanviador a la Porta de la Mar que millore la qualitat i la rapidesa del servici que oferix l’EMT en eixa zona de la ciutat i afavorisca l’accés al centre de la ciutat en transport públic. També ha comunicat que dilluns que ve la comissió d’Urbanisme donarà llum verda al conveni d’adhesió de l’Ajuntament de València a l’organisme autònom Autoritat Metropolitana del Transport de València (AMTV).

Giuseppe Grezzi ha informat, en primer lloc, de l’aprovació del projecte de carril bus a l’avinguda de Navarro Reverter i l’intercanviador d’autobusos de la plaça de la Porta de la Mar al qual accediran inicialment huit línies de l’EMT (sis diürnes i dos nocturnes). Este projecte és necessari per a millorar l’accés al centre de la ciutat en transport públic des d’esta zona de la ciutat, així com per a “la qualitat, la regularitat i l’eficiència” del servici que presta l’EMT”, segons ha manifestat Grezzi, que ha informat que les obres s’adjudiquen a la contracta global de reparació, renovació i manteniment de carrers i camins de la ciutat per un import que puja a 443.593,68 euros, IVA inclòs, amb un termini de tres mesos per a la seua execució.

El projecte hui aprovat comporta la creació d’un carril reservat per a autobusos públics de l’EMT a Navarro Reverter i la construcció d’un intercanviador a la glorieta de la Porta de la Mar, eliminant els trajectes obligats “que actualment fan perdre temps als autobusos en els seus recorreguts, per la qual cosa ara es farà una millor articulació, que estava prevista en el Pla de Mobilitat, però que el govern anterior no va executar, per a ser més eficients i estalviar recursos”.

Grezzi ha assenyalat que l’execució d’este projecte inclou l’adequació dels ferms i paviments en la zona afectada, la conversió de la glorieta de la Mar en una rotonda de manera efectiva, l’adaptació d’un illot a la plaça d’Amèrica per a assegurar el gir dels autobusos, la construcció d’una marquesina de 10 metres a Navarro Reverter i altres dos de la mateixa longitud a la Porta de la Mar. “Les obres s’emmarquen dins de l’actuació que realitza en els últims anys l’Ajuntament de València d’adequació, rehabilitació i millora dels entorns i espais públics urbans”, s’afirma en la proposta d’adjudicació d’un projecte que “farà més àmplia i més còmoda per als usuaris del transport públic la zona afectada, i permetrà cobrir les necessitats de totes les persones que vulguen accedir al centre, uns fent transbord a l’intercanviador o als autobusos que hi aniran directament”, ha dit Grezzi.

El regidor de Mobilitat Sostenible ha assegurat que el projecte “és una mesura de calat per a millorar el transport a la ciutat i ha vinculat la seua execució amb la reforma i conversió en zona de vianants previstes de la plaça de la Reina, “per la qual cosa tenim la intenció de fer una adequada sincronització de les dos obres perquè tinguen la menor afecció possible a la ciutadania.”

TRANSPORT METROPOLITÀ

D’altra banda, Giuseppe Grezzi ha informat que la Comissió d’Urbanisme aprovarà dilluns que ve el conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament per a l’adhesió del municipi de València a l’Autoritat del Transport Metropolitana (AMTV), “organisme autònom creat l’any passat en el qual, a l’Ajuntament de València, li corresponen cinc membres en el Consell d’Administració”, com ha assenyalat Grezzi.

El regidor ha recordat que per a l’adhesió de València a la citada Autoritat del Transport Metropolità era necessari un conveni singular “donat el pes de la nostra ciutat i de l’EMT, una empresa municipal totalment pública i que transporta més del 50 % dels viatgers de l’àrea metropolitana”. També s’ha referit al fet que la Autoritat Metropolitana del Transport Metropolità naix com un organisme autònom i no com un consorci, “donada la impossibilitat legal actual de crear consorcis metropolitans”.

Després de la signatura del conveni l’Ajuntament delegarà en l’AMTV les competències en matèria de transport públic regular de viatgers “en tot allò que resulte necessari per al disseny de directrius globals o definició de polítiques de coordinació interadministrativa en l’àmbit metropolità”, però continuaran sent municipals les que afecten exclusivament a l’àmbit local de la ciutat de València i el seu municipi. “Les competències seran exercides sota el principi general de la col·laboració administrativa, de manera que l’acció conjunta de les diverses administracions tinga com a fruit oferir al ciutadà un sistema integrat de transports, tant referent a la planificació de les infraestructures i els servicis, com en els aspectes relacionats amb la intermodalitat, la informació, la tarificació i la coordinació d’itineraris i horaris”, s’afirma en el text del conveni, que hi adjuntem.

Com es recordarà, el cost de la creació de l’estructura operativa de l’Autoritat Metropolitana de Transport l’assumix la Generalitat Valenciana amb una aportació de 14 milions d’euros. Quant al sistema de finançament, “l’EMT mantindrà com a propi el finançament resultant dels ingressos que li aporten els viatgers que facen ús de la xarxa d’autobusos de l’empresa mitjançant títols propis d’este operador de transport, mentre que l’autoritat Metropolitana (ATMV) ingressarà les aportacions dels usuaris del sistema de transport per títols combinats que afecten a més d’una empresa, sense perjudici de les compensacions que siga procedent abonar a l’EMT com a conseqüència dels sistemes tarifaris combinats.”

La vigència inicial d’este conveni és de sis anys, prorrogables quatre anys més. Grezzi ha recordat que ja va existir una entitat metropolitana “que es va desmantellar en el seu moment i va ser un error”. Ha recordat que l’any passat ja es va sol·licitar una aportació de 38 milions d’euros per part de l’Estat per al transport metropolità, “i enguany s’han tornat a reclamar eixes transferències que garantisquen el dret al transport públic en l’àrea metropolitana de València. Ara és el moment de fer-les, i ja no poden al·legar cap excusa perquè no siga així. Volem un finançament just per a poder donar un servici de qualitat”, ha afegit Grezzi abans de recordar que Madrid i Barcelona han rebut en els últims anys ajudes estatals per al transport metropolità de 2.000 milions d’eurosl.

DEIXAR RESPOSTA