EMT ACTUALITZA ELS SEUS ESTATUTS PER INCORPORAR TOTS ELS SERVICIS DE MOBILITAT QUE REALITZA

0
121

València, 04 de Juliol de 2018

L’Empresa Municipal de Transports portarà al proper Consell d’Administració una proposta de modificacions d’estatuts per incloure tots els servicis de mobilitat que actualment realitza. En la nova redacció queda clar quina és l’activitat principal (transport de viatgers en la ciutat de València) i quines les accessòries.
La modificació afecta a l’article 3, on es determina l’objecte social i s’incorporen totes les activitats que realitza la societat que complementen la seua funció principal. Entre estes activitats destaquen les de dissenyar, planificar i gestionar infraestructures de transport; l’explotació comercial i publicitària; participar en processos d’integració i coordinació de gestió metropolitana de la mobilitat o l’explotació d’instal·lacions de generadors d’energia renovable, entre d’altres.
Segons ha explicat el president de l’EMT i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, “continuem posant ordre i clarificant aspectes d’organització i definicions de l’empresa”. “El nostre objectiu és que l’EMT siga el centre de la mobilitat i per això necessitem una empresa forta i que puga coordinar-se amb altres mitjans de transport per a donar el millor servici a la ciutat de València i col·laborant amb l’àrea metropolitana”, ha destacat.

Compliment de la legalitat

D’altra banda, el Consell d’Administració d’este divendres també farà l’habitual anàlisi de l’activitat de la societat i de les dos auditories anuals, una sobre compliment de la legalitat i, altra, operativa.
En este sentit, els informes d’ambdues autories han sigut satisfactoris, posant de relleu els avanços fets en matèria de contractació i amb una millor medició i control del model de finançament, d’estructura i d’activitat de la societat. A més, fan costar que l’empresa pública ha complit amb la taxa de reposició i el límit pressupostari sobre la massa salarial i afavoreix l’establiment d’un sistema de control que garanteix el compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
A més, en el Consell d’Administració es debatran l’adjudicació dels servicis auxiliars nocturns en les cotxeres i l’adquisició de 36 autobusos híbrids articulats, entre altres. També, es té previst aprovar la redacció del projecte i execució de les obres del nou dipòsit d’autobusos Safranar.

 

DEIXAR RESPOSTA