SORTEIG PER A ASSITIR A L’EXPOSICIÓ WORLD PRESS PHOTO DE VALÈNCIA

0
180

BASES I CONDICIONS DEL SORTEIG. 15 ENTRADES DOBLES WORLD PRESS PHOTO VALÈNCIA 2020 I EMT VALÈNCIA.

1. ORGANITZADORS

La Fundació Xirivella Soriano i DoctorNopo organitza en col·laboració amb EMT València el concurs de 15 entrades dobles a través de les xarxes socials per a assistir a l’exposició World Press Photo València (del 17 d’octubre al 8 de novembre) en el Palau Joan de Valeriola.

2. OBJECTIU, DINÀMICA I CALENDARI DEL CONCURS/SORTEIG

Se sortejaran 15 entrades dobles per a visitar l’exposició World Press Photo València 2020 en la Fundació Xirivella Soriano.

Cada participant haurà de pujar una foto de la ciutat de València en Instagram i etiquetar a EMT València, World Press Photo València i Fundació Xirivella Soriano. Si el compte no és públic, els participants hauran de fer una captura de pantalla de la publicació i enviar-la als organitzadors per missatge privat.

Data del sorteig: del 16 al 18 d’octubre.

L’organització farà públics els 15 guanyadors amb les seus corresponents 15 fotos.

3. REQUISITS PER A PARTICIPAR

El sorteig està obert a tot el públic en general, sempre que s’adherisca a les presents bases.

Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 16 anys no podent participar perfils fraudulents ni usuaris d’altres procedències diferents a les indicades en les presents bases.

És el propi participant el que haurà de donar les seues dades a l’organització a través de les xarxes socials o una vegada concorregut el sorteig via email: fundacion@chirivellasoriano.org

4. DESVINCULACIÓ RESPECTE A INSTAGRAM

Instagram no patrocina, avala ni administra de manera algun este concurs, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seua informació a les entitats que organitzen el concurs/sorteig. La informació que proporcione s’utilitzarà per a gestionar la participació del concursant i per a comunicar-li el premi, en cas de resultar guanyador.

5. RESERVES I LIMITACIONS

S’entendrà que es produeix frau quan es detecte el suposat ús d’aplicacions independents, la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguen resultar aparentment abusius i/o malintencionats. La constatació de qualsevol d’estes circumstàncies durant el sorteig suposarà la desqualificació automàtica així com la pèrdua del premi si se li haguera atorgat.

La Fundació Xirivella Soriano i EMT València queden eximides de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que
impedira la seua identificació. De la mateixa manera, l’organització exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participen en el concurs.

L’organització es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzen qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del sorteig.

L’organització es reserva el dret a efectuar canvis que redunden en la bona fi del sorteig quan concórrega causa justa o motius de força major que impedisquen portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

L’organització es reserva el dret d’ajornar o ampliar el període del sorteig, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

6. DECISIÓ DEL JURAT

La fallada del sorteig serà a través d’un jurat compost per un membre d’EMT València i DoctorNopo. Esta fallada serà publicada a través de les xarxes socials d’esta organització.

7. PROTECCIÓ DE DADES

L’organització del concurs garanteix el compliment íntegre de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el present Sorteig, especialment pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La simple participació en el sorteig implica l’acceptació de les presents Bases i de la decisió inapel·lable del jurat, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i a conseqüència d’això, l’organització del concurs quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb este participant.

DEIXAR RESPOSTA