Mobilitat Sostenible comença a protegir el carril EMT/TAXI per a millorar la circulació del transport públic.

0
146

Este dimecres s’ha conclòs el procés de segregació del carril reservat a EMT i Taxi en els carrers dels Centelles i Maties Perelló, paral·lels a Peris i Valero, amb la introducció de senyalització horitzontal i la instal·lació de dispositius de cautxú reciclat adherits a terra, amb la finalitat de garantir l’agilitat del transport públic i evitar l’estacionament indegut.

La demanda de mesures per instaurar el respecte al normal funcionament del carril d’ús exclusiu d’EMT i Taxi, ha estat una de les més reiterades en les diverses Taules de Mobilitat Sostenible per part d’entitats socials i veïnals, així com per representants del sector del taxi i la pròpia EMT, a causa de les molèsties que genera al normal i eficient funcionament del transport públic col·lectiu i l’accés dels ciutadans a este, especialment els que pel motiu que siga tenen minvades les seues condicions per fer-ho.

L’elecció d’estos carrers per a la instal·lació d’estes primeres mesures de segregació -que en qualsevol cas garanteix l’accés als guals ubicats a elles- s’ha pres per consens entre els tècnics municipals i els responsables de l’EMT, per reunir tant les dimensions necessàries per poder albergar, com per ser unes vies en què es produïa especialment la parada i l’estacionament il·legal durant les 24 hores del dia. Cal recordar en este sentit que l’aparcament en carril bus només està permès on s’indica explícitament amb senyalització i no era el cas d’aquestes vies, per la qual cosa no canvia la seua naturalesa: ni estava permès aparcar fins ara ni tampoc es permet en endavant.

Abans de la instal·lació definitiva de la segregació, els tècnics de l’Ajuntament de València van realitzar les proves oportunes i finalment la senyalització definitiva consisteix en una banda de pintura groga per separar el carril reservat de la resta i, paral·lels a ella, els delimitadors de plàstic amb bandes reflectants i capacitat d’absorció d’impactes i una segona banda blanca. Els dispositius, empleats també en la delimitació d’alguns carrils bici de la ciutat, “es poden sobrepassar en cas de necessitat i són desmuntables”, tal com indiquen des del Servici. De la mateixa manera, cal assenyalar que -com s’ha transmès des de la delegació a les associacions més representatives del sector- en estes vies els taxis podran circular tant per fora com per dins del carril, depenent de la seua situació i necessitats en cada moment, tot i que la parada per recollida i descàrrega de passatgers s’ha de fer d’acord al que recull les ordenances municipals.

La intenció de la regidoria de Mobilitat, seguint la petició emanada de la Taula de Mobilitat i el desig dels usuaris d’EMT de disposar d’un servei públic de transport òptim, és seguir estenent esta mesura de segregació per altres punts de la ciutat, sempre tenint en compte que les dimensions de la via ho permeten. “El transport públic és l’únic que és de tots i, malauradament, les actituds incíviques d’uns pocs, ignorant les normes que ens marquem entre tots, han perjudicat durant anys a la col·lectivitat, pel que ens hem vist obligats a atendre esta petició de la ciutadania per millorar el funcionament del transport públic”, ha assenyalat el regidor Giuseppe Grezzi.

“Esta mesura no és obstacle”, ha afegit el regidor, “perquè la Policia Local faça complir la llei a la resta de carrils EMT-Taxi de la ciutat estiguen segregats o no, com els representants de la societat civil reclamen a la taula de Mobilitat, ja que al final el que s’atura o aparca indegudament al carril bus atempta contra el benestar de tota la ciutadania, contra la col·lectivitat, i res -com assenyalen veïns i usuaris del transport públic- justifica esta actitud incívica i insolidària”

DEIXAR RESPOSTA