L’EMT TRAMITA 1.185 TÍTOLS DE TRANSPORT PER A MASCOTES EN TRES ANYS

0
171

València, dijous 29 de desembre de 2022

Els animals de companyia poden viatjar amb els autobusos municipals des de novembre de 2019 amb un carnet que té un preu bianual de cinc euros

Cada dia un animal de companyia trau el bo EMT Mascota des que es va posar en marxa el 25 de novembre de 2019. En total, en són 1.185, majoritàriament gossos i gats, els que disfruten d’este títol. El carnet té un preu bianual de cinc euros i per a obtindre’l s’han de complir tres requisits: pesar fins a 15 quilograms, portar un xip identificatiu, i anar dins d’una cistella de transport d’una mida màxima de 45x35x25 centímetres.

Els animals domèstics no paguen bitllet, però sí que han d’estar en possessió del carnet EMT Mascota, que s’ha de validar en pujar al bus. Este títol és personal i intransferible, és vàlid durant dos anys i no té límit de viatges. Les persones interessades poden aconseguir-lo en les oficines d’atenció a la ciutadania de l’empresa de transports. A més de pagar cinc euros per la targeta recarregable, s’hi han de presentar diversos documents: el formulari de sol·licitud, la cartilla veterinària que acredite que l’animal es troba en perfecte estat i amb totes les vacunes obligatòries, i una foto carnet de la mascota.

El regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, ha destacat “la bona acollida d’este servici, que facilita la mobilitat sostenible a les famílies i respon a les reclamacions dels propietaris i propietàries de mascotes, que sempre han reivindicat el dret a poder accedir als autobusos amb el seu gat o gos sense que això supose un perill o molèstia per a la resta d’usuaris i usuàries”.

Condicions per a viatjar

A més d’estar en possessió del carnet acreditatiu, la mascota ha de trobar-se en perfectes condicions higienicosanitàries. El propietari o propietària s’ha de responsabilitzar en tot moment de l’animal i l’ha de col·locar dins d’una cistella de transport que no excedisca els 45x35x25 centímetres. La gàbia s’ha de portar en tot moment tancada damunt de la falda o als peus.

Sempre que l’espai del bus ho permeta, podran accedir un màxim de tres animals de companyia per vehicle. Els usuaris amb mascota hauran de pujar per la porta davantera.

Tant el personal encarregat de la inspecció com de la conducció són qui tenen la potestat d’impedir-hi l’accés o demanar n’abaixar-se de l’autobús quan afecte la seguretat o la salut dels viatgers. Els animals exòtics, verinosos o potencialment perillosos no poden entrar en cap cas.

Si algun passatger o passatgera sent incomoditat per la mascota, sempre prevaldrà l’humà. Per això, s’haurà de canviar d’ubicació en l’autobús per no ocasionar molèsties. Si durant el trajecte succeïra algun incident, l’amo de l’animal ne’s el responsable i ha d’assumir les conseqüències.

Els gossos guia poden passar al bus amb la corresponent cartilla identificativa i estan exempts de l’obligació de disposar del bo EMT Mascota. Hi ha un límit de dos gossos guia per autobús, tot i que es pot ampliar en funció de situacions i necessitats. Igualment, les persones que hagen de viatjar amb un animal terapèutic, poden sol·licitar formar part d’este programa.

DEIXAR RESPOSTA