L’EMT INDICARÀ COM RESERVAR PLACES A L’APARCAMENT CENTRE HISTÒRIC – MERCAT CENTRAL DESPRÉS QUE EL PLE LI ENCARREGUE DIJOUS LA SEUA GESTIÓ PER 15 ANYS

0
434

VALÈNCIA, DILLUNS 12 DE NOVEMBRE DE 2018

L’aparcament consta de cinc plantes, amb 431 places en total, amb 46 d’eixida per a residents i la resta per a vehicles en rotació

La Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament ha aprovat este matí la proposta, que es portarà al ple del pròxim dijous, perquè EMT València gestione l’aparcament Centre Històric – Mercat Central durant els pròxims 15 anys (amb opció de ser prorrogats). La nova infraestructura, amb un total de 431 places, disposarà de 46 places d’eixida per a residents i la resta s’oferiran en rotació.

Els estudis per a l’elaboració del pla de funcionament i gestió de l’aparcament es van iniciar el 17 de setembre passat a instàncies de la Regidoria de Mobilitat Sostenible, comptant amb l’assistència tècnica d’EMT Madrid, que gestiona més de 20 aparcaments en eixa ciutat. En eixe moment, EMT València va realitzar els estudis de mercat i de viabilitat econòmica que van concloure amb una extensa memòria econòmica i justificativa on es van incloure els costos del servici i el suport tècnic rebut. Obtingut finalment el suport el darrer 9 de novembre per l’informe de l’Interventor General Municipal, l’encàrrec i el model de gestió de l’aparcament s’ha aprovat hui en la Comissió d’Urbanisme. Una vegada l’encàrrec s’oficialitze definitivament dijous que ve en el Ple, EMT València comunicarà oficialment la via per a sol·licitar la reserva de places per part de les persones interessades.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha destacat la importància que siga una empresa pública la que gestione esta infraestructura en el centre de la ciutat. «Que siga EMT l’encarregada de l’aparcament assegura una bona gestió, que a més redundarà en benefici dels veïns i veïnes de la ciutat de València», ha afirmat. «Lamente que un cas tan clar de benefici col·lectiu no haja comptat amb el suport per unanimitat i hàgem comptat de nou amb l’oposició del Partit Popular, que ha tractat d’entorpir el treball municipal fins a l’últim minut», ha afegit. «És una cosa que només es pot entendre des de la seua frustració davant l’evidència que en tres anys el nou govern municipal ha fet el que ells no van fer en huit i van deixar empantanat, però fins i tot així lamentem que pensen i actuen en estos termes i no tenint en compte el benefici col·lectiu», ha conclòs.

Els termes econòmics de l’encàrrec a EMT València com a mitjà propi de l’Ajuntament establixen un percentatge sobre la facturació anual que serà progressiu, començant amb un 40 % el primer any, fins a arribar al 60 % el cinqué i a partir d’ací mantenint esta proporció.

AIXÍ ÉS L’APARCAMENT

L’aparcament disposa de cinc plantes en subterrani amb capacitat per a 431 places, sent la primera per a ús de treballs de logística dels comerciants de l’entorn i del Mercat Central i per a bicicletes.

A més, hi haurà dos tipus de places diferenciades. Unes (inicialment en seran 46, encara que la xifra podrà variar atenent a la demanda), per a residents, comerciants o treballadors i treballadores de l’àrea d’influència de l’aparcament, que en podran tindre un ús per termini d’un, tres o cinc anys (abonament de llarga durada); les altres places de l’aparcament seran de rotació, amb tarifa horària o mitjançant abonaments mensuals, trimestrals i anuals. A més, n’hi haurà 29 de motos, 46 de bicicleta i 11 de mobilitat reduïda. Del total de places, 40 comptaran de partida amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Després de fer un estudi sobre els aparcaments de l’entorn, EMT mantindrà les tarifes oficials per a les places de rotació horària, idèntiques als aparcaments de Reina i Parcent.

DEIXAR RESPOSTA