Concurs en Instagram amb La Cabina 2020

0
78

Participa al nostre concurs d’Instagram amb La Cabina i podràs guanyar un pack de merchandising especial de La Cabina! Tens des de les 12h del dia 18 de novembre fins a les 12h del dia 20 de novembre de 2020 per a participar.

Com participar? Has de:

  1. Seguir a @emtvalencia i @lacabina a Instagram.
  2. Escriu-re un comentari a la publicació del concurs explicant amb qui compartiries el premi.

Molta sort!

 

 

 

BASES LEGALS

1.- Objecte de la promoció.

L’Empresa Municipal de Transports de València S.A.U., societat amb CIF A46318416 i domicili social en Pl. Correu Vell, 5 (46001 València), d’ara endavant l’Organitzador, ha decidit posar en marxa el present concurs a Instagram amb la col·laboració de La Cabina, i que es regirà d’acord amb les presents Bases que els participants entenen, accepten i amb això acaten a les següents condicions generals.

2.- Acceptació de les bases.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases. L’organitzador es reserva el dret de desqualificar els participants que incompleixin les mateixes, i especialment qualsevol participació que atempti contra aquestes bases. S’entén que l’acceptació d’aquestes bases es fa pels participants comprenent els termes i condicions de les mateixes i es compromet a complir amb la normativa vigent a Espanya que pugui resultar d’aplicació a aquest respecte, de manera que pel simple fet de prendre part en la mateixa estan prestant el seu consentiment a sotmetre a unes i altres de manera total i irrevocable. La manifestació en contra de l’participant, independentment de en quin moment es realitzi, implicarà la seva autoexclusió de la promoció i l’alliberament de l’organització de qualsevol compromís adquirit amb el mateix dins d’ella.

3.- Àmbit temporal.

Aquesta campanya promocional estarà vigent des el 18 de novembre de 2020 a les 12: 00h fins el 20 de novembre de 2020 a les 23: 59h., hora espanyola, ambdós inclosos.

4.- Àmbit territorial.

L’àmbit d’aquest concurs és de l’estat espanyol. Per al coneixement de qualsevol tipus de litigi que pogués plantejar-se en quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant l’organitzador com els participants en aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Castelló, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

5.- Condicions de participació.

El Concurs és gratuït, la participació en el mateix és voluntària i està limitada a persones físiques majors de 18 anys, que siguin ciutadans espanyols.

6.- Mecànica de la promoció.

El concurs tindrà lloc entre els usuaris que compleixin les següents condicions per participar des d’un perfil d’usuari real a Instagram, en què haurà de complir aquestes condicions:

– Ser seguidor de l’perfil de EMT València i La Cabina a Instagram.

– Respondre a comentaris esmentant a un amic / a.

7.- Premi

S’estableix 1 únic premi a sortejar entre els participants, consistent en un pack de merchandising de La Cabina. El premi només podrà recollir de forma presencial pel guanyador/a en les oficines d’EMT València.

8.- Comunicació de l’guanyador

L’organitzador confirmarà si els guanyadors són persones físiques, si són majors de 18 anys i compleixen amb la resta de requisits definits en aquestes bases per al que podrà sol·licitar la documentació apropiada. El resultat de l’sorteig serà comunicat a l’guanyador un cop finalitzat el concurs. Aquesta comunicació s’ha de fer mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de mail amb la que s’ha registrat en el concurs o bé a través de l’missatge privat a Facebook. Per tant, recomanem que per participar s’utilitzi un compte de correu electrònic activa i que el participant utilitzi amb freqüència. S’autoritza el consentiment exprés dels guanyadors a l’efecte d’accedir a les seves dades personals i tractar-les amb la finalitat de promoure la celebració de l’adjudicació de el premi, així com la publicació de les seves dades a la pàgina de Facebook i el perfil d’Instagram de l’ organitzador, utilitzant per a això el seu nom i imatge, amb estricta subjecció a les obligacions per a l’organitzador d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades. L’Organitzador anunciarà a les seves xarxes socials als guanyadors de el concurs. En cap cas els premis de el present concurs podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició dels guanyadors, sense poder utilitzar el seu valor en diners per a un altre fi diferent a l’definit, ni cedir a un tercer.

9.- Accés dels guanyadors a el premi

El guanyador s’haurà de posar en contacte amb l’organitzador mitjançant missatge privat a Instagram, indicant les seves dades personals.

10.- Les obligacions dels participants

El no compliment pels participants de les condicions aquí descrites legitimarà a l’organitzador, a prendre les mesures pertinents destinades a evitar abus

DEIXAR RESPOSTA